iDual Productgarantie

Hierbij wordt aan de oorspronkelijke consument-koper van dit product van iDUAL gegarandeerd dat dit product gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum van aankoop vrij van materiaalgebreken en fabricagefouten zal zijn. Deze garantie is niet van toepassing, zonder beperkingen, op gebreken of fouten die veroorzaakt worden door een onjuist gebruik, de ongeschiktheid voor een bepaald doel, signaalstoring, elektriciteits- of batterijproblemen, normale slijtage, wijziging van het product of zijn onderdelen, nalatigheid en alle andere oorzaken. Voor de afstandsbediening gelden dezelfde uitsluitingen en is de garantieperiode beperkt tot twee jaar. Bij automatiseringsapparatuur voor in huis bestaat het risico op defecten, onjuiste bediening of elektrische of mechanische manipulatie. U moet ze beschouwen als een gemak, niet als de enige methode om uw huis te bedienen. Naar eigen goeddunken is de exclusieve verplichting van iDUAL onder deze garantie uitdrukkelijk beperkt tot de terugbetaling van de aankoopprijs of de herstelling of de kosteloze vervanging voor een product dat defect blijkt te zijn binnen deze garantieperiode en dat teruggestuurd wordt met het aankoopbewijs binnen dertig (30) dagen nadat een probleem zich heeft voorgedaan. DE AANSPRAKELIJKHEID VAN iDUAL, AAN WELKE OORZAAK DIE OOK TE WIJTEN IS OF VAN WELKE AARD ZE OOK IS, SLUIT UITDRUKKELIJK ALLE SCHADEVERGOEDINGEN UIT VOOR WINSTDERVING EN INKOMSTENVERLIES, NET ALS VOOR ALLE BIJKOMSTIGE, ONRECHTSTREEKSE, PUNITIEVE, BIJZONDERE OF GEVOLGSCHADE, BEHALVE SCHADEVERGOEDINGEN VOOR LICHAMELIJK LETSEL. In sommige gebieden zijn beperkingen op de duur van een impliciete garantie of de uitsluiting of beperking van bijkomstige of gevolgschade niet toegestaan. De bovenstaande uitsluiting of beperkingen zijn dus mogelijk niet van toepassing op uw situatie. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten. Mogelijk hebt u ook andere rechten, die variëren naargelang van uw specifieke locatie.

BEPERKTE GARANTIE

Home
Home
Home
Home